University Gold Medalist

University Gold Medalist

Sri Manakula Vinayagar Engineering College

University Gold Medal & Rank Holders List

University Gold Medalist: B.TECH

S.No. Batch Name Photo
1. 2003 - 2007
Ms. N. REVATHY
2. Ms. S. SRI LAKSHMI

3. 2004 - 2008
Ms. K. PRASHANTHI

4. 2005 - 2009
Ms. ALAGAMMAI @ ALAGU.S

5. 2006 - 2010
Mr. R. HARIHARAN

6. 2007 - 2011
Ms. G.S. SUJEETHA

7. 2008 - 2012
Ms. M. SHYAMALA

8. 2009 - 2013
Ms. A. ILAKKIYA

9. 2010 - 2014
Ms. S. PRIYADHARSHINI

10. 2011 - 2015
Ms. G. PRIYADHARSHINI
UnivRankHolderCSE_01

 

University Gold Medalist: M.TECH

S.No. Batch Name Photo
1. 2006 - 2008
Mr. P. IYAPPAN
2.  2008 - 2010
Mrs. P. UMA

3. 2009 - 2011
Mrs. V. VIJIYALAKSHMI

4. 2010 - 2012
Ms. A. KALAISELVI


University Rank Holders

S.NO. RANK NAME OF THE CANDIDATE BATCH
1. 1
REVATHY .N


2003 - 2007


2. 1
SRILAKSHMI .S
3. 4
SHANMUGAVEL .V
4. 1
PRASHANTHI .K
2004 - 2008
5.
 2  SOWMYA .S
 6.  5  VALLI .P.L
 7.  6  VITHIALAKSHMI .D
 8.  9  KARTHIKA .S
 9.  10  UDAYA .S
 10.  1  ALAGAMMAI @ ALAGU .S
 2005 - 2009
 11.  3  JAYASHREE .N
 12.  4  JANARTHANAN .S
 13.  6  VINODHINI .R
 14.  9  PRIYANKA .K
 15.  10  PARVATHY .A
 16.  11  PRABHAKARAN .G
 17.  12  SRINIVASIN .V
 18.  1  HARIHARAN .R
 2006 - 2010
 19.  2  RAMYA .K
 20.  4  VIDHYAVATHI
 21.  5  SUGANYA
 22.  6  ADHI
 23.  1  SUJEETHA. C.S
2007 - 2011
 24.  3  MOHAN .R
 25.  4  REKA .P
 26.  1  SHYAMALA .M
 2008 - 2012
 27.  2  CHITRALAKSHMI .T
 28.  4  REVATHI .S
 29.  5  SAMEERA FARVIN .R
 30.  6  SATHIYA .S
 31.  7  SUBASHINI .B
 32.  14  VENMATHI .S
 33.  15  RAMACHANDRAN .C
 34.  1  ILAKKIYA .A
 2009 - 2013
 35.  3  NEVETHA .K.G
 36.  4  SHILPA DEVI .S
 37.  5  SARANYA .A
 38.  6  SATHYAPRIYA .B
 39.  7  SHAYIDHA BEGUM .S
 40.  8  GAJALAKSHMI .G
 41.  1  PRIYADHARSHINI .S
 2010 - 2014
 42.  3  NANDINI .S.M
 43.  4  DHIVYA .D
 44.  6  ABINAYA .R
 45.  7  NANDINI PRIYA .B
 46.  8  BHUVANESHWARI .E
 47.  9  THARIKA .P
 48.  10  GNANA MEENA .S
 49.  1  PRIYADHARSHINI .G
 2011 - 2015
 50.  2  YAMUNA .D
 51.  4  SUGANYAA .R
 52.  5  CAUVERI .A
 53.  6  SHEEBA ROSELINE .S
 54.
 9  SARANYA .M

 

Batch (2011-15)

S.No. Reg. No. Name Photo CGPA Rank
1. 11TD0498 Priyadharshini.G UnivRankHolderCSE_01 9.24 1
2. 11TD0566 Yamuna.D UnivRankHolderCSE_02 9.21 2
3. 11TD0540 Suganyaa.R UnivRankHolderCSE_03 9.12 4
4. 11TD0418 Cauveri.A UnivRankHolderCSE_04 9.11 5
5. 11TD0527 Sheeba Roseline.S UnivRankHolderCSE_05 9.09 6
6. 11TD0516 Saranya. M UnivRankHolderCSE_06 9.07 9